Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Doświadczenia

Doświadczenia

Biuro Badań i Analiz Społecznych jest niezależną firmą szkoleniowo-doradczą założoną i prowadzoną od 1992r. przez Jakuba Danielaka. Specjalizujemy się zakresie budowania wewnętrznego potencjału firmy i jej orientacji na potrzeby rynku. Od wielu lat realizujemy różnego rodzaju projekty szkoleniowe, doradcze i badawcze pracując w obszarach z zakresu zarządzania i marketingu strategicznego, komunikacji społecznej, obsługi klienta i zarządzania personelem.

W początkowym okresie (do 1995r.) działalność firmy koncentrowała się na badaniach rynkowych. Podstawową grupę klientów stanowiły media. W tym czasie zrealizowaliśmy przeszło 30 projektów badawczych.

Rozwijające się potrzeby naszych klientów spowodowały rozbudowanie naszej działalności w obszarach doradztwa strategicznego i operacyjnego oraz szkoleń, które obecnie stanowią główny nurt naszej aktywności.

Nasze projekty plasujące się w obszarach zarządzania i marketingu charakteryzują się elastycznością podejścia i komplementarnością metod. Łączymy na przykład wiedzę z zarządzania personelem z elementami psychologii przywództwa, a to wszystko umieszczamy w kontekście obsługi klienta. Często również tworzymy projekty na pograniczu szkoleń, doradztwa i badań rynkowych.

Realizując autorski projekt „Przyjazna firma”, wciągu ostatnich kilku lat nasi trenerzy i konsultanci przeprowadzili przeszło 250 różnych projektów szkoleniowych, doradczych i badawczych w obszarach szeroko pojętego CRM i HR. W ramach tej aktywności w naszych szkoleniach wzięło udział przeszło 4.500 pracowników różnego szczebla zarządzania.
Największą kategorią odbiorców dostarczanych przez nas projektów są przedsiębiorstwa świadczące usługi publiczne (utilities), głównie z branży energetycznej, choć również firmy zarządzające nieruchomościami i usługami pocztowymi.

Niezależnie od tego konsultanci i trenerzy BBiAS przeprowadzili dużą ilość projektów (głównie szkoleniowych) dla różnego typu przedsiębiorstw handlowych i produkcyjnych.