Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Badania

Projekty badawcze

Oferujemy wszechstronną pomoc w planowaniu i realizacji projektów badawczych

Nasze podejście skupia się na praktycznym wykorzystaniu wyników badań. Dlatego właśnie szczególny nacisk kładziemy na etap planowania projektów, często przybierający formę projektów konsultingowych. Dopiero po szczegółowym określeniu zarówno potrzeb firmy, jak i metod wykorzystania wyników przechodzimy do fazy właściwej realizacji badania.

Kształt naszych raportów często wykracza znacznie poza proste przedstawienie wyników badań. Sporządzamy ekspertyzy oraz zarysy strategii i planów pozwalających wykorzystać w praktyce pozyskane informacje. 

    Realizowane zakresy badań

Nasze projekty dostarczają informacji w dwóch kluczowych zakresach działaności firmy

 Badania zewnętrzne - klientów i otoczenia rynkowego
 Badania wewnętrzne - pracowników firmy

 Modele współpracy i rodzaje badań

     
Formy współpracy

  • Kompleksowa realizacja projektów badawczych
  • Pomoc w realizacji badań
  • Pomoc w interpretacji wyników i sporządzanie raportów problemowych
  • Pomoc budowaniu systemów informacji marketingowej

       Metody

  • Sondażowe na próbach celowych i reprezentatywnych
  • Jakościowe- zogniskowane wywiady grupowe
  • Obserwacje
  • Eksperymenty