Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Współpraca między zespołami

Budowanie zespołów

Współpraca między zespołami

Warsztaty przeznaczone są dla grup złożonych z członków co najmniej dwóch zespołów, które na co dzień ze sobą współpracują. Mogą to być różne wydziały, kontrahenci, podwykonawcy, itp.

Celem warsztatów jest wypracowanie mechanizmów i zasad współpracy pomiędzy zespołami. Podstawą do wypracowania tych zasad ma być analiza wzajemnych relacji, określenie wzajemnych interesów oraz wymiana wizerunków - zmniejszająca zniekształcenia poznawcze wynikające ze stereotypowego postrzegania drugiej strony. Jednocześnie uczestnicy w trakcie zajęć doskonalić będą swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

Program ramowy
 • Zbudowanie zasad współpracy między zespołami
  Gra symulacyjna -budowanie reguł współdziałania, określenie obszarów współpracy i wzajemnych celów, zbudowanie zasad współpracy, gra symulacyjna - pokazanie efektów współpracy
 • Przełamywanie barier we współpracy zespołów
  Postrzeganie drugiej strony jako główna bariera we współpracy, stereotypy i ich przełamywanie, empatia, wymiana wizerunków - tworzenie klimatu otwartości w kontaktach
 • Doskonalenie komunikacji między zespołami
  Komunikacja jako postawa relacji, zasady i blokady komunikacyjne w kontaktach między zespołami , zrozumienie jako funkcja interpretacji, znaczenie informacji zwrotnej w doskonaleniu komunikacji, zbudowanie reguł komunikacji między grupami
 • Komunikacja kryzysowa pomiędzy zespołami
  Dynamika sytuacji konfliktowych, modele rozwiązań (zachowań) w sytuacjach konfliktowych, asertywna postawa wobec strony konfliktu, gra symulacyjna - osiąganie optymalnego rezultatu w sytuacji konfliktu interesów, zbudowane zasad współpracy w sytuacjach konfliktowych
Czas trwania: wersja standardowa – 2 dni, wersja rozwinięta – 3 dni