Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Komunikacja społeczna || Redagowanie treści prezentacji

Komunikacja społeczna

Redagowanie treści prezentacji

Odbiorcą warsztatów są przedstawiciele kadry kierowniczej i pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie prezentacji i reprezentowanie firmy na zewnątrz.

Podstawowym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie fachowego redagowania tekstów prezentacyjnych. Uwrażliwienie na poprawność stylistyczną, merytoryczną i perswazyjność przekazów.

Program ramowy

Warsztaty składają się z dwóch modułów.
Moduł I – Warsztaty redakcyjne
  • Jak przygotować materiał do prezentacji
  • Redagowanie różnego typu prezentacji
  • Zasady i techniki redagowania tekstów
  • Jak redagować teksty do prasy
  • Jak redagować materiały wizualne
Moduł II – Warsztaty kreatywne
Moduł ten poświęcony jest rzeczywistej pracy redakcyjnej. Zajęcia prowadzone wybitnie warsztatowo. Celem modułu jest wypracowanie „paradygmatu informacyjnego” dotyczącego prezentacji i obrony firmy.

Czas trwania: moduł I - 2 dni, moduł II - 2 dni