Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Komunikacja społeczna || Praktyczne aspekty współpracy z mediami

Komunikacja społeczna

Praktyczne aspekty współpracy z mediami

Odbiorcą szkolenia są przedstawiciele kadry kierowniczej – zwłaszcza wyższej, rzecznicy prasowi oraz pracownicy marketingu i inni, którzy z racji swych funkcji kontaktują się z mediami.

Celem warsztatów szkoleniowych jest przekazanie uczestnikom praktycznych umiejętności współpracy z mediami. Zakres warsztatów obejmuje doskonalenie kompetencji w dwóch zakresach:
  1. Organizacji pracy z mediami i przygotowania do tej współpracy
  2. Umiejętności współpracy i występowania w mediach tradycyjnych i elektronicznych.
Szkolenie prowadzone wybitnie warsztatowo. rejestracja o ocena prezentacji uczestnków.

Program ramowy
  • Przygotowanie do współpracy z mediami
  • Przygotowanie do obecności w mediach
  • Działania informacyjne skierowane do mediów
  • Współpraca z prasą
  • Wystąpienia radiowe
  • Wystąpienia telewizyjne
  • Bariery osobowościowe w wystąpieniach publicznych i radzenie sobie z nimi
  • Reakcja na trudne sytuacje

Czas trwania: 3 dni