Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Zarządzanie zespołami pracowników || Zarządzanie zmianą

Zarządzanie zespołami pracowników

Zarządzanie zmianą

Kurs przeznaczony jest dla wyższej i średniej kadry kierowniczej w organizacjach wprowadzających zmiany. Udział w szkoleniu powinni wziąć udział menedżerowie firm przechodzących proces restrukturyzacji, wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych, podejmujących nowe projekty, wprowadzających nowe systemy, itp.

Celem szkolenia pomoc w doborze odpowiedniej strategii i planów wprowadzania nowych rozwiązań. W wyniku szkolenia jego uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresach: analizy strategii wprowadzania zmiany, oceny potencjału firmy w zakresie podatności na zmianę, opracowania strategii wprowadzania zmian, określenia przyczyn i uwarunkowań oporu wobec zmiany, doboru właściwego stylu kierowania, zarządzania informacją w okresie transformacji, oceny rezultatów podjętych działań.

Program ramowy
 • Istota i charakter zmian w firmach
 • Możliwości i ograniczania zarządzania zmianami
 • Etapy wprowadzania zmian
 • Diagnoza sytuacji jako punkt wyjścia do planowania zmiany
 • Planowanie wprowadzania zmian
 • Role kierownicze w procesie zmian
 • Psychologiczne uwarunkowania oporu wobec zmiany
 • Rola aktywnego przywództwa w procesie zmian
 • Znaczenie komunikacji w zarządzaniu zmianą
 • Kierowanie w okresie przeprowadzania zmian
 • Budowanie kultury organizacyjnej wspierającej zmiany
 • Monitoring postępów i ocena osiągniętego rezultatu
 • Analiza i korekta osiągniętych celów
Czas trwania: wersja standardowa – 3 dni, wersja skrócona – 2 dni