Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Komunikacja społeczna || Prowadzenie spotkań i narad

Komunikacja społeczna

Prowadzenie spotkań i narad

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz pracowników, którzy ze względu na charakter swojej pracy prowadzą zebrania z pracownikami lub innymi gremiami uczestników.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu efektywnych metod prowadzenia zebrań. Dzięki uzyskanej wiedzy uczestnicy opanują wiedzę na temat różnego rodzaju zebrań, obowiązków i ról odgrywanych przez prowadzącego i uczestników zebrania, dynamiki zebrania, metod kierowania przebiegiem obrad oraz metod dochodzenia do konstruktywnych ustaleń

Program ramowy
 • Po co prowadzić zebrania i narady
 • Typy zebrań i narad
 • Błędy w prowadzeniu zebrań
 • Przygotowanie i organizacja zebrania
 • Role prowadzącego zebranie i role uczestników
 • Rozpoczęcie narady
 • Prowadzenie narady
 • Zakończenie narady
 • Co po zebraniu
 • Metody dochodzenia do wspólnych ustaleń
 • Bariery komunikacyjne w trakcie narad
 • Psychologiczne uwarunkowania grupowej pracy nad problemem
 • Style komunikacji dopasowane do charakteru narady
 • Umiejętność facylitacji i prowadzenia pracy uczestników
 • Umiejętność prezentacji zagadnień i autoprezentacji
 • Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w trakcie narady
Czas trwania: 2 dni