Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie relacji z klientami – obsługa i sprzedaż || Kierowanie obsługą klienta

Budowanie relacji z klientami – obsługa i sprzedaż

Kierowanie obsługą klienta

Warsztaty przeznaczony są dla kierowników zespołów pracowniczych zajmujących się relacjami z klientami oraz dla wyższej kadry zarządzającej. W zależności od kategorii odbiorcy program ulega modyfikacji. Skład grup powinien być w miarę możliwości jednorodny, tj. obejmować kadrę zbliżonego poziomu zarządzania.

Celem szkolenia jest przygotowanie kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla do wdrażania, rozwijania i kontroli systemu jakości obsługi klientów. W efekcie kompetencji kadry w zakresie budowania organizacji zorientowanej na rynek zostają wzbogacone o praktyczną wiedzę z zakresu praktycznych rozwiązań i organizacyjnych aspektów tego procesu.

Program ramowy

Program składa się z trzech modułów.
Moduł I – Zarządzanie usługami i relacjami z klientami
 • Wprowadzenie do marketingu usług
 • Marketing zewnętrzny i wewnętrzny
 • Zarządzanie jakością obsługi rola kadry na różnych szczeblach zarządzania
 • Zarządzanie satysfakcją klienta
Moduł II – Istota kontaktu usługowego i standaryzacja obsługi
 • Specyfika obsługi bezpośredniej i pośredniej
 • Organizacyjne aspekty kontaktu usługowego
 • Obsługa w sytuacjach kryzysowych
 • Standardy obsługi w kontekście tworzenia celów zespołowych
 • Metodologia tworzenia standardów obsługi
 • Wprowadzenie do marketingu usług
Moduł III – Wdrażanie projektów podnoszenia jakości obsługi
 • Zasady i instrumenty wdrażania standardów obsługi
 • Rola marketingu wewnętrznego
 • Metody kontroli jakości kontaktów usługowych oraz wdrażanie systemu kontroli
 • Konsekwencje zarządcze i organizacyjne budowania firmy zorientowanej na klientów
Czas trwania: wersja standardowa -3 dni, wersja skrócona – 2 dni