Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Umiejętności pracy zespołowej

Budowanie zespołów

Umiejętności pracy zespołowej
Budowa zespołu

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników zespołów działających w organizacji. Zarówno dla pracowników struktur organizacyjnych (komórki, wydziały, departamenty), jak i dla członków grup zadaniowych, np. zespołów projektowych. W zajęciach mogą brać udział przedstawiciele różnych grup i zespołów

Celem warsztatów jest dostarczenie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie współpracy w zespole. Przeżycie symulowanych w trakcie zajęć sytuacji wzbudzić ma świadomość korzyści wynikających z pracy zespołowej oraz stworzyć potrzebę rozwijania postaw służących budowaniu współpracy w zespole. Zajęcia oparte są na ćwiczeniach i symulacjach.

Program ramowy
 • Istota pracy zespołowej
  Jak grupa przemienia się w zespół, co to jest zespół, cechy efektywnego zespołu, etapy rozwoju zespołu
 • Komunikacja w zespole
  Tajemnica skutecznej komunikacji, przełamywanie barier komunikacyjnych, słuchanie, interpretacja, tajemnicza moc informacji zwrotnej
 • Proces współpracy zespołowej
  Co się dzieje w trakcie współpracy (istota procesów grupowych), zasady pracy w zespole, zagrożenia w pracy zespołowej, role zespołowe
 • Efekty pracy grupowej (zespołowe podejmowanie decyzji)
  Efekt synergii, osiąganie konsensusu, korzyści pracy zespołowej
 • Konflikt, jako naturalny element pracy w zespole
  Konstruktywne znaczenie konfliktów, zachowania człowieka w konflikcie, style zachowań w sytuacji konfliktowej, pozytywne podejście do konfliktu
Czas trwania: wersja standardowa – 2 dni, wersja rozwinięta – 3 dni