Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Zasady i metody pracy zespołu zadaniowego

Budowanie zespołów

Zasady i metody pracy zespołu zadaniowego

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów powołanych do realizacji kreślonych celów krótko i średnioterminowych. Pracujących nad nowymi rozwiązaniami, np. wprowadzenie systemu informatycznego, opracowanie strategii, czy planu działania. W szkoleniu powinni brać udział członkowie jednego zespołu.

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności pracy zespołu zadaniowego poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności jego członków w zakresie współpracy zespołowej i wspólnej pracy nad problemem. Istotny elementem szkolenia jest stworzenie zasad współpracy, które przyjęte przez członków zespołu będą ułatwiać jego skuteczne funkcjonowanie.

Program ramowy
 • Określenie mojego miejsca w zespole zadaniowym
 • Budowanie zespołu zadaniowego
  Zespół zadaniowy czy grupa ekspertów – istota podejścia grupowego, charakterystyka ról zespołowych
 • Korzyści wynikające z pracy grypowej – synergia
 • Komunikacja w pracy zespołu zadaniowego
 • Zasady pracy zespołu - zespołowe wypracowanie norm grupowych
 • Metody grupowej pracy nad problemem
  Zasady i bariery grupowej pracy nad problemem, wybrane metody grupowego rozwiązywania problemów
 • Organizacja pracy zespołu zadaniowego
  Określenie celu, planowanie i techniki prowadzenia spotkań, obieg informacji w zespole, rejestrowanie rezultatów
 • Wykorzystanie konfliktów dla rozwoju projektu
  Pozytywne aspekty konfliktów w zespole zadaniowym, skuteczne i nieskuteczne reakcje na konflikt, style zachowań w sytuacjach konfliktowych
Czas trwania: wersja standardowa – 2 dni, wersja rozwinięta – 3 dni