Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie relacji z klientami – obsługa i sprzedaż || Rozwijanie umiejętności obsługi klienta

Budowanie relacji z klientami – obsługa i sprzedaż

Rozwijanie umiejętności obsługi klienta

Warsztaty szkoleniowe przeznaczone są dla pracowników obsługi klienta, którzy przeszli już szkolenie podstawowe i mają pewien staż pracy.

Celem warsztatów jest „odświeżenie” i doskonalenie nabytych kwalifikacji oraz rozwijanie zaawansowanych technik obsługi związanych z identyfikacją potrzeb klienta, umiejętnością prezentacji oferty firmy w języku korzyści oraz komunikacją perswazyjną. Dodatkowym celem jest doskonalenie zachowań pracowników w sytuacjach kryzysowych, jako sprawiających największe trudności. Ponieważ proponowane szkolenie ma mieć charakter zajęć doskonalących praktycznie cały jego przebieg będzie miał charakter zajęć warsztatowych. Podstawowe metody zajęć to – ćwiczenia w grupach, ćwiczenia symulacyjne, konkursy.

Program ramowy

Program składa się z trzech modułów.

Moduł I - Przypomnienie i ćwiczenia zasad i standardów obsługi klientów
  • Ćwiczenia pozwalające zaprezentować opanowanie technik obsługi
  • Dyskusje grupowe: użyteczność proponowanych technik obsługi
  • Ćwiczenie symulacyjne - konkurs na najlepsze opanowanie technik obsługi
Moduł II - Identyfikacja potrzeb, prezentacja oferty, komunikacja perswazyjna
  • Identyfikacja potrzeb klienta – ćwiczenia na zadawanie pytań i słuchanie
  • Umiejętność wywierania zamierzonego wrażenia na kliencie - ćwiczenia
  • Prezentacja oferty firmy w języku korzyści dla klientów - ćwiczenia
  • Komunikacja perswazyjna – ćwiczenia z technik wywierania wpływu
Moduł III - Rozwijanie umiejętności obsługi klienta w sytuacjach kryzysowych
  • Ćwiczenia symulacyjne - obsługa reklamacji zastrzeżeń klientów.
  • Warsztaty kreatywne – budowanie scenariuszy na typowe zastrzeżenia klientów.
  • Ćwiczenia - budowanie pozytywnych relacji z klientami w sytuacjach trudnych.
Czas trwania: wersja standardowa -3 dni, wersja skrócona – 2 dni