Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Zarządzanie zespołami pracowników || Przywództwo w zespole

Zarządzanie zespołami pracowników

Przywództwo w zespole
Przywódcze funkcje kierowania

Warsztaty przeznaczone są dla kadry kierowniczej odpowiedzialnej za zarządzanie różnego typu zespołami pracowników. W zależności od poziomy zarządzania program jest modyfikowany. W warsztatach powinni brać udział kierownicy tego samego szczebla zarządzania.

Celem warsztatów jest podniesienie potencjału kadry kierowniczej z zakresie zarządzania zespołami pracowników. Autoanaliza własnych nastawień i tendencji oraz doświadczenia z ćwiczeń symulacyjnych służą rozwojowi umiejętności skutecznego kierowania ludźmi oraz świadomości reguł rządzących zachowaniami członków zespołu.

Program ramowy
 • Podstawowe funkcje kierowania zespołem
  Istota kierowania zespołem, Bariery w kierowaniu ludźmi – warsztat, trzy obszary kierowania zespołem, cechy efektywnego zespołu, etapy rozwoju zespołu
 • Istota przywództwa
  Lider w procesach zespołowych, cechy dobrego lidera, wykorzystanie potencjału zespołu – zarządzanie rolami zespołowymi
 • Przywódcze funkcje kierowania
  Kierowanie zespołem a przywództwo – role lidera, dostosowanie stylu kierowania do pracownika i etapu rozwoju zespołu, prowadzenie zespołu – organizowanie pracy i nadawanie kierunku
 • Styl kierowania
  Różne filozofie kierowania ludźmi – identyfikacja własnego podejścia, autoanaliza własnych preferencji w zakresie doboru stylu kierowania – test, sytuacyjny styl kierowania – metody kierowania dobrane do potrzeb członków zespołu
 • Komunikacja z zespołem
  Model komunikacji i różne style porozumiewania się, komunikacja jako funkcja interpretacji – wpływ wizerunku i wcześniejszych założeń, techniki wydawania poleceń i uwarunkowania ich skuteczności, warunki skutecznego wydawania poleceń
 • Metody i techniki wyznaczania celów i zadań zespołu oraz oceny ich wykonania - jako główne narzędzia budowania i kierowania zespołem Zasady prawidłowego wyznaczania celów pracowniczych w powiązaniu z systemem ocen pracowniczych, Sposoby określania celów i zadań dla zespołu pracowników, Motywujące funkcje informacji
 • Wzbudzanie zaangażowania i motywacja
  Motywacja czy stymulacja ? – istota działań motywacyjnych, techniki motywowania i reguły modyfikacji ludzkich zachowań, znaczenie i istota oceny pracowników, Rola ewaluacji w motywowaniu techniki i zasady prowadzenia rozmów oceniających
 • Zarządzanie konfliktami pracowniczymi
  Źródła i typy konfliktów, zachowania ludzi w sytuacjach konfliktowych – dynamika konfliktu, zaburzenia postrzegania, style rozwiązywania konfliktów
Czas trwania: wersja standardowa -3 dni, wersja skrócona – 2 dni