Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Zarządzanie zespołami pracowników || Kierowanie zespołem zadaniowym

Zarządzanie zespołami pracowników

Kierowanie zespołem zadaniowym

Szkolenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej, w tym przede wszystkim liderów zespołów zdaniowych. Przez zespół zadaniowy należy rozumieć grupę ludzi pracującą nad określony projektem krótko- lub średnioterminowym, którego rezultatem jest opracowanie i przyjęcie jakiegoś rozwiązania.

Celem szkolenia jest przekazanie kompetencji w zakresie efektywnego planowania, organizacji i prowadzenia prac zespołów projektowych.

Program ramowy
 • Specyfika kierowania projektem
 • Oczekiwania wobec kierownika zespołu zadaniowego
 • Style kierowania zespołem zadaniowym a jego efektywność
 • Budowa i organizacja zespołu projektowego
 • Organizacja pracy
 • Role pracowników zespołu zadaniowego
 • Specyfika komunikacji w zespole zadaniowym
 • Istota zespołowej pracy nad problemem
 • Grupowe metody pracy nad projektem
 • Sposoby podejmowania decyzji przez zespół
 • Motywowanie członków zespołu
 • Informacja zwrotna i ocena członków zespołu
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w pracy zespołu
Czas trwania: 2 dni