Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Zarządzanie zespołami pracowników || Skuteczne motywowanie pracowników

Zarządzanie zespołami pracowników

Skuteczne motywowanie pracowników

Szkolenie przeznaczone dla kadry kierowniczej różnego szczebla. Szkolenie to szczególnie polecane jest dla kierowników średniego i podstawowego poziomu zarządzania. Zaleca się jednolitość grup, tj. nie mieszanie różnych szczebli kierowania.

Celem kursu jest przekazanie umiejętności wywierania motywacyjnego wpływu na podwładnych. Cel ten osiągnięty będzie poprzez podniesienie świadomości szkolonych w zakresie uwarunkowań ludzkich zachowań, metod wywierania wpływu oraz praktycznych umiejętności związanych z procesem motywacyjnym.

Program ramowy
 • Co to jest motywowanie
  Motywowanie czy stymulacja, filozofia kierowania a motywowanie, różne podejścia do motywacji
 • Motywowanie jako zaspokojenie potrzeb pracowników
  Identyfikacja potrzeb, określenie sposobów ich zaspokojenia, zbudowanie programów operacyjnych
 • Metody wywierania wpływu na podwładnych i modyfikacji ich zachowań
 • Podstawowe czynniki motywujące i demotywujące
  Motywatory materialne i niematerialne, styl pracy, organizacja, kultura organizacyjna
 • Warunki skuteczności nagród i kar
 • Motywujące funkcje informacji
  Rola komunikacji w motywowaniu, warunki skuteczności przekazów motywacyjnych, skuteczne wydawanie poleceń
 • Styl kierowania i jego wpływ na motywację pracowników
 • Organizacja pracy i model zarządzania jako motywatory
 • Sens i znaczenie oceny pracy
 • Prowadzenie rozmów oceniających
  Ocena jako pozytywna informacja zwrotna
Czas trwania: 2 dni