Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Zarządzanie zespołami pracowników || Zarządzanie firmą zorientowaną na klienta

Zarządzanie zespołami pracowników

Zarządzanie firmą zorientowaną na klienta

Szkolenie przeznaczone jest dla wyższej i średniej kadry firm usługowych, podejmujących aktywne działania w zakresie utrzymania i rozwoju rynku.

Celem szkolenia jest przedstawienie uwarunkowań jakości obsługi klienta, tkwiących w metodach zarządzania firmą. Przedstawienie zarządczych konsekwencji obsługi klienta i wpływu modelu organizacji oraz stylu kierowania na postawy pracowników, i satysfakcję klientów służyć ma podniesieniu świadomości i kompetencji we wprowadzaniu skutecznych zmian wewnętrznych, budujących orientację firmy na klienta

Program ramowy
  • Cechy firmy zorientowanej na klienta
  • Organizacyjne i marketingowe konsekwencje orientacji na klienta
  • Znaczenie marketingu wewnętrznego i kultury organizacyjnej firmy
  • Wewnętrzne bariery orientacji na klienta – model organizacji, styl zarządzanie, jakość komunikacji wewnętrznej
  • Zarządzanie jakością obsługi – rola wyższej kadry
  • Zarządzanie firmą a poziom satysfakcji klienta
  • Budowanie modelu zarządzania kontaktem usługowym
  • Standaryzacja obsługi – planowanie usług
  • Wdrażanie rozwiązań orientujących firmę na klienta
  • Ocena strategiczna i operacyjna podjętych działań
Czas trwania: 2 dni