Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Komunikacja w zespołach pracowniczych

Budowanie zespołów

Komunikacja w zespołach pracowniczych

Szkolenie przeznaczone jest dla kierowników i członków zespołów pracowniczych. Większą efektywność szkolenia uzyskuje się w grupach jednorodnych złożonych z pracowników współpracujących ze sobą w rzeczywistości zawodowej.

Celem szkolenia jest podniesienie potencjału zespołu pracowniczego poprzez wzrost kwalifikacji komunikacyjnych jego członków i kierowników. Problematyka skutecznej komunikacji przedstawiana jest w powiązaniu z procesem zarządzania zespołem i budowania metod efektywnej współpracy.

Program ramowy
 • Aspekty komunikacji w grupie
  Wymiary komunikacji w zespole (formalna-nieformalna, pionowa – pozioma)
 • Istota efektywnej komunikacji interpersonalnej
  Proces komunikacji, poziomy komunikacji (werbalna – niewerbalna), bariery skuteczności komunikacji, przełamywanie barier komunikacyjnych, interpretacja i zrozumienie, słuchanie i zadawanie pytań - rola komunikacji zwrotnej
 • Style komunikacji
  Określenie preferowanego stylu komunikacji, jak dostosować się do różnego typu rozmówców
 • Istota efektywnej komunikacji w zespole pracowniczym
  Gra symulacyjna – komunikacja w zespole, bariery komunikacji w zespole, metody współpracy i osiągania wspólnych wyników
 • Organizacja i zarządzanie sprawną komunikacją w grupie
  Zarządzanie komunikacją w organizacji, metody komunikacji, błędy i zagrożenia w kierowaniu komunikacją w grupie
 • Blokady komunikacyjne i metody ich przełamywania
  Identyfikacja blokad komunikacyjnych w zespole, warsztatowe opracowanie metod przełamywania blokad
 • Komunikacja w procesie pracy grupowej
  Efektywność grupowego rozwiązywania problemów, komunikacyjne aspekty grupowego wypracowywania rozwiązań, zagrożenia wynikające z myślenia grupowego
 • Komunikacje w zarządzaniu zespołem pracowników- wybrane funkcje komunikacji w zespole
  Wydawanie poleceń i delegowanie, motywacyjne funkcje informacji, otworzenie komunikacji zwrotnej, komunikacja między zespołami
Czas trwania: 2 dni