Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Twórcze wykorzystanie konfliktów w zespole

Budowanie zespołów

Twórcze wykorzystanie konfliktów w zespole

Szkolenie przeznaczone dla członków zespołów pracowniczych oraz ich liderów. Szczególnie zalecane dla zespołów zadaniowych. Preferowany udział członków jednego zespołu.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom nowej perspektywy spojrzenia na konflikty i nieporozumienia w zespole. Konflikt przedstawiany jest jako naturalny element pracy zespołowej. W wyniku szkolenia uczestnicy powinni zrozumieć pozytywną rolę sytuacji konfliktowych oraz opanować metody twórczego wykorzystania napięć i nieporozumień w grupie. Szkolenie prowadzone jest głownie w oparciu o ćwiczenia i symulacje.

Program ramowy
 • Istota konfliktu
 • Dynamika konfliktu
 • Symptomy konfliktu w pracy zespołowej
 • Źródła i typy konfliktów w zespole
 • Konstruktywna i destrukcyjna rola konfliktów
 • Zachowanie człowieka w konflikcie
 • Pozorne metody radzenia sobie z sytuacją konfliktową
 • Pozytywne podejście do rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Współpraca czy konflikt – autoanaliza tendencji do zachowań
 • Komunikacja w konflikcie
 • Style rozwiązywania konfliktów
 • Metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • Wykorzystanie konflikty dla poprawy efektywności pracy zespołu
Czas trwania: 2 dni