Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Zarządzanie marketingowe || Projektowanie, zlecanie i ocena badań rynku

Zarządzanie marketingowe

Projektowanie, zlecanie i ocena badań rynku

Kurs przeznaczony jest dla kadry zarządzającej i pracowników działów marketingu, promocji i sprzedaży odpowiedzialnych za planowanie, zlecanie i wykorzystanie badań realizowanych przez firmy zewnętrzne

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy i umiejętności projektowania badań marketingowych oraz prowadzenia współpracy z zewnętrznymi wykonawcami tych badań, osiągnięcie kompetencji w zakresie metod badawczych – ich użyteczności oraz zalet i mankamentów, nabycie kwalifikacji w zakresie odpowiedniego doboru firmy badawczej, kompetencje w zakresie  sformułowania problematyki badań przygotowania  zlecenia

Program ramowy
 • Zasady i procedura projektowania badań rynku
  Określanie celów badań, metody badań - zastosowania i ograniczenia, operacjonalizacja problemów badawczych, wiarygodność wyników badań
 • Metody opracowywania oferty zapotrzebowania na badania rynku
  Budowanie oferty, przedstawianie oferty
 • Ocena i wybór projektów badawczych
  Metody oceny i kryteria wyboru projektów badawczych, ocena jakości i rzetelności przeprowadzonych badań
 • Zasady współpracy z partnerami zewnętrznymi
  Wybór modelu współpracy z firmą badawczą, budowanie umowy na realizację badań rynku, ochrona wyników badań oraz procedury badawczej.
Czas trwania: 2 dni