Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Zasady i metody pracy zespołu zadaniowego

Budowanie zespołów

Zasady i metody pracy zespołu zadaniowego

Szkolenie przeznaczone jest dla członków zespołów powołanych do realizacji kreślonych celów krótko i średnioterminowych. Pracujących nad nowymi rozwiązaniami, np. wprowadzenie systemu informatycznego, opracowanie strategii, czy planu działania. W szkoleniu powinni brać udział członkowie jednego zespołu.

Celem szkolenia jest podniesienie efektywności pracy zespołu zadaniowego poprzez podniesienie kwalifikacji i umiejętności jego członków w zakresie współpracy zespołowej i wspólnej pracy nad problemem. Istotny elementem szkolenia jest stworzenie zasad współpracy, które przyjęte przez członków zespołu będą ułatwiać jego skuteczne funkcjonowanie.

Program ramowy
  • Określenie mojego miejsca w zespole zadaniowym
  • Budowanie zespołu zadaniowego
    Zespół zadaniowy czy grupa ekspertów – istota podejścia grupowego, charakterystyka ról zespołowych
  • Korzyści wynikające z pracy grypowej – synergia
  • Komunikacja w pracy zespołu zadaniowego
  • Zasady pracy zespołu - zespołowe wypracowanie norm grupowych
  • Metody grupowej pracy nad problemem
    Zasady i bariery grupowej pracy nad problemem, wybrane metody grupowego rozwiązywania problemów
  • Organizacja pracy zespołu zadaniowego
    Określenie celu, planowanie i techniki prowadzenia spotkań, obieg informacji w zespole, rejestrowanie rezultatów
  • Wykorzystanie konfliktów dla rozwoju projektu
    Pozytywne aspekty konfliktów w zespole zadaniowym, skuteczne i nieskuteczne reakcje na konflikt, style zachowań w sytuacjach konfliktowych
Czas trwania: wersja standardowa – 2 dni, wersja rozwinięta – 3 dni