Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Komunikacja społeczna || Przygotowanie i prowadzenie prezentacji publicznych

Komunikacja społeczna

Przygotowanie i prowadzenie prezentacji publicznych

Warsztaty przeznaczone dla wyższej i średniej kadry kierowniczej oraz pracowników, którzy prowadzą prezentacje publiczne wewnątrz lub na zewnątrz firmy.

Celem warsztatów jest praktyczne nauczenie uczestników sposobów prowadzenia atrakcyjnych i skutecznych prezentacji. Proponowane szkolenie ma charakter podstawowy – skoncentrowany na formie – sposobach prowadzenia prezentacji. Problematyka treści wystąpień i jej doskonalenia pojawiać się będzie w trakcie ćwiczeń i symulacji.

Szkolenie prowadzone jest metodą warsztatową z wykorzystaniem urządzeń rejestrujących ćwiczenia. Zakłada się, że do ćwiczeń i symulacji wykorzystane będą treści związane z rzeczywistymi potrzebami prezentacyjnymi szkolonych.

Program ramowy

Pełny program realizowany jest w trzech etapach
Etap I – Szkolenie podstawowe
  • Psychologiczne uwarunkowania skutecznych prezentacji
  • Kreowanie własnego wizerunku –autoprezentacja
  • Planowanie prezentacji
  •  Techniki przygotowania i prowadzenia prezentacji: rozpoczęcie, prowadzenie, zakończenie, pytania i dyskusja, podsumowanie
  • Techniczne i organizacyjne aspekty prezentacji
  • Pozytywne wykorzystanie stresu i techniki przezwyciężania lęku przed prezentacją
Etap II – Praca własna
  • Przygotowanie przez uczestników własnych prezentacji na wybrane tematy. Jest to praca własna uczestników warsztatów.
Etap III – Warsztaty implementacyjne
  • Uczestnicy przedstawiają własne prezentacje, które podlegają ocenie prowadzącego i innych słuchaczy. Praca warsztatowa.

Czas trwania:
Etap I –  wersja standardowa – 3 dni, wersja skrócona – 2 dni
Etap II – 1-2 tygodnie
Etap III – 1 dzień