Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Komunikacja społeczna || Techniki negocjacyjne w prowadzeniu sporów

Komunikacja społeczna

Techniki negocjacyjne w prowadzeniu sporów. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i obrona przed manipulacją

Szklenie przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz dla pracowników zajmujących się rozwiązywaniem problemów pracowniczych, reprezentujących firmę na zewnątrz oraz prowadzących prezentacje oferty firmy.

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom kompetencji w zakresie pozytywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz obrony przed manipulacją. Szkolenie proponuje wykorzystanie podstawowych technik negocjacyjnych jako metody rozwiązywania sytuacji trudnych i doprowadzania do konsensusu. Moduł poświęcony manipulacji ma szczególne zastosowanie w prowadzeniu sporów z pracownikami lub przedstawicielami otoczenia firmy.

Program ramowy
 • Konflikt i jego dynamika
  Źródła konfliktów, zachowania człowieka w konflikcie, emocje i zaburzenia w postrzeganiu i definiowaniu sytuacji
 • Style zachowań wobec konfliktu
  Pozorne rozwiązania konfliktów, pozytywne podejście do konfliktu, style rozwiązywania sytuacji konfliktowych, autoanaliza własnych predyspozycji do zachowań w sytuacjach konfliktowych
 • Wykorzystanie technik i strategii negocjacyjnych w rozwiązywaniu konfliktów
  Style negocjacji, tendencje do zachowań w sytuacjach konfliktowych a style negocjacji, model: „wygrany-wygrany”, strategia budowania porozumienia, strategie przełamywania impasu i negatywnego nastawienia drugiej strony
 • Techniki manipulacji, jako źródło konfliktu
  Co to jest manipulacja, typy i strategie manipulacji, metody obrony przed manipulacją, elementy erystyki – typowe sofizmaty, jak sobie radzić z agresją słowną
Czas trwania: 2 dni