Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Budowanie zespołów || Podnoszenie potencjału zespołu

Budowanie zespołów

Podnoszenie potencjału zespołu
Rozwijanie współpracy i zwiększenie efektywności pracy zespołowej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników i kierowników – członków jednego zespołu, pracującego już ze sobą przez pewien czas. Szkolenie to może być traktowane jako kolejne po uczestnictwie w szkoleniu „Umiejętność pracy zespołowej”. Może to być także pierwsze szkolenie o ile uczestnicy na prawdę biorą udział w pracy zespołowej

Celem szkolenia jest podniesie zdolności uczestników do pracy zespołowej, „ożywienie” ducha pracy zespołowej, doskonalenie mechanizmów współpracy i wspólnego przełamywania problemów. Ostatecznym efektem szkolenia będzie podniesienie efektywności pracy zespołu.

Program ramowy
 • Ćwiczenia wprowadzające – testujące jakość pracy zespołowej
 • Budowanie zespołu
  Jak powstają efektywne zespoły, rozwój zespołów – na jakim etapie jest nasz zespół, budowanie efektywnego zespołu- obszary pracy zespołowej
 • Zasady współpracy w zespole
  Procesy zespołowe – dynamika pracy zespołowej, zasady pracy zespołu, moje miejsce w zespole – struktura grupy
 • Role zespołowe
  Charakterystyka ról zespołowych, określenie własnych preferencji w zakresie pełnienia ról zespołowych
 • Metodologia pracy zespołowej
  Dlaczego warto razem – symulacja, metody zespołowego rozwiązywania problemów, zagrożenia myślenia grupowego, organizowanie spotkań zespołu zadaniowego
 • Budowanie porozumienia w zespole
  Otwarta komunikacja, uwarunkowania sprawnego porozumiewania się w pracy zespołowej, komunikacja budująca współpracę
 • Współpraca i konflikt
  Analiza sytuacji konfliktowych w zespole, dynamika konfliktu, style zachowań w sytuacjach konfliktowych (analiza własnego stylu), metody rozwiązywania sytuacji konfliktowych
Czas trwania: wersja standardowa – 3 dni, wersja skrócona – 2 dni