Wskazujemy drogę - razem idziemy do celu Mapa serwisu Zaloguj
Szukaj w serwisie
Szukaj
Galeria

Ludzie

Ludzie

Do naszych projektów angażujemy trenerów i konsultantów kierując się ich doświadczeniem zarówno branżowym, jak i w obszarze będącym przedmiotem przedsięwzięcia. W ofercie szczegółowej przedstawiamy pełną charakterystykę, osiągnięcia i referencje naszych pracowników zaangażowanych w realizację projektu.

Liderem firmy jest jej właściciel - Jakub Danielak, pełniący najczęściej funkcje kierownika projektu, nadzoru merytorycznego i strategicznego. Wiele projektów prowadzi osobiście wykorzystując swoją wiedzę i wieloletnie doświadczenie.


Jakub Danielak

Socjolog (KUL 1988), specjalista Public Relations (UW i PAN 1998). Doświadczony trener, konsultant, badacz rynku – właściciel i lider Biura Badań i Analiz Społecznych. Poza tym pracownik naukowy, wykładowca ośrodków szkoleniowych, ekspert programów pomocowych, dyrektor międzynarodowego projektu doradczego, a nawet (choć bardzo dawno) pracownik administracji.

Swoją kompetencję w prowadzeniu firmy badawczej i szkoleniowo-doradczej, poza najważniejszym - doświadczeniem w realizacji poszczególnych projektów, budował również w oparciu o inne doświadczenia profesjonalne.

Jakub Danielak

Wybrane doświadczenia profesjonalne

  • Doświadczenie z pracy w administracji – Wojewódzkie Biuro Pracy (1990-92) zespół badania rynku pracy
  • Pracownik naukowy – Politechnika Lubelska, UMCS, KUL (1992-96) – zajęcia z mikrosocjologii, zarządzania, socjologii i psychologii komunikacji, psychologii społecznej, socjologii polityki, badań rynku
  • Badacz rynku mediów (1992-95) – autor i wykonawca pionierskich w tamtych czasach badań recepcji programów telewizyjnych i radiowych oraz badań dla potrzeb prasy codziennej.
  • Wykładowca Lubelskiej Szkoły Biznesu (1992-96), m.in. w ramach programu MBA – badania rynku, marketing usług, skuteczność promocji
  • Dyrektor Programu Rozwoju Biznesu w ramach PBEP (Polish British Enterpirise Project) Polsko-Brytyjski Program Rozwoju Przedsiębiorczości – największy program Know How Fund w Europie Środkowowschodniej (1994-99) – m. in. budowanie sieci doradztwa dla biznesu, tworzenie sieci ośrodków szkoleniowych, programy promocji przedsiębiorczości.
  • Ekspert Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich -PHARE 2001 (2003-4) - ekspert kluczowy odpowiedzialny za promocję i komunikację społeczną

W 1997 tworzy, a następnie rozwija autorski projekt szkoleniowo-doradczy „Przyjazna firma”, który z powodzeniem realizowany jest od wielu lat głównie w przedsiębiorstwach typu utility – dostarczających dobra i świadczących usługi o charakterze publicznym.
Rozwój tego projektu i kolejne grupy klientów intensywnie rozrastające się od 1999r. zaowocowały znaczną dywersyfikacją działalności i poszerzeniem oferty, z którą można się zapoznać na tej stronie.